X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårSeptember2021Hela tiden
Temperatur (F)97 ↑ 49 (12:11 am)
↓ 36 (6:31 am)
↑ 56 (3:21 pm)
↓ 36 (3:21 pm)
↑ 49 (1)
↓ 36 (1)
↑ 49 (Jan 1)
↓ 36 (Jan 1)
↑ 56 (2020 Dec 31)
↓ 36 (2020 Dec 31)
Regn (in)0 0.000.000.000.000.00
Fuktighet (%)20 ↑ 51 (6:51 am)
↓ 32 (1:51 am)
↑ 37 (10:21 pm)
↓ 22 (3:21 pm)
↑ 51 (1)
↓ 32 (1)
↑ 51 (Jan 1)
↓ 32 (Jan 1)
↑ 51 (2021 Jan 1)
↓ 22 (2020 Dec 31)
Daggpunkt (F)49.3 ↑ 21 (12:11 am)
↓ 19 (3:11 am)
↑ 21 (8:51 pm)
↓ 9 (3:21 pm)
↑ 21 (1)
↓ 19 (1)
↑ 21 (Jan 1)
↓ 19 (Jan 1)
↑ 21 (2021 Jan 1)
↓ 9 (2020 Dec 31)
Tryck (inHg)29.97 ↑ 29.99 (7:01 am)
↓ 29.90 (12:31 am)
↑ 30.13 (3:21 pm)
↓ 29.89 (4:21 pm)
↑ 29.99 (1)
↓ 29.90 (1)
↑ 29.99 (Jan 1)
↓ 29.90 (Jan 1)
↑ 30.13 (2020 Dec 31)
↓ 29.89 (2020 Dec 31)
Vind (mph)0 10.4 (12:41 am)9.4 (3:21 pm)10.4 (1)10.4 (Jan 1)10.4 (2021 Jan 1)
Vindil (mph)0 15.0 (12:41 am)13.0 (3:21 pm)15.0 (1)15.0 (Jan 1)15.0 (2021 Jan 1)
Solar (w/m2)833 0 (12:11 am)294 (4:01 pm)0 (1)0 (Jan 1)294 (2020 Dec 31)
UV (Index)5.3 0.0 (12:11 am)0.5 (3:21 pm)0.0 (1)0.0 (Jan 1)0.5 (2020 Dec 31)