X  Close Officiell AQ-sensorstation - North Phoenix, Maricopa, USA

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 41 23 29.6 41 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
2021-09-16415874132434193474Måttlig luftkvalitet 
    
2021-09-174454631623301113163Måttlig luftkvalitet 
    
2021-09-181935546163210131854Måttlig luftkvalitet 
    
2021-09-19202844811146142744Bra luftkvalitet
     
2021-09-202540631018311123263Måttlig luftkvalitet 
    
2021-09-21184075818331134475Måttlig luftkvalitet 
    
2021-09-222544541226452112954Måttlig luftkvalitet 
    
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 2021-09-18 09:00