X  Close Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - North Phoenix, Maricopa, USA

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 30 18 6.4 30 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
2021-09-2020395671726192956Umiarkowana jakość powietrza 
    
2021-09-21255074919331143974Umiarkowana jakość powietrza 
    
2021-09-222741531230453142953Umiarkowana jakość powietrza 
    
2021-09-23284960920381132660Umiarkowana jakość powietrza 
    
2021-09-24324452913161142952Umiarkowana jakość powietrza 
    
2021-09-25354963918253132963Umiarkowana jakość powietrza 
    
2021-09-26174046151746Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
Zagrożenie zdrowia > 300 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 2021-09-22 06:00